top of page

Det er laget som leverer

Hos Cathrine Juell AS tilbyr vi skreddersydde løsninger innen organisasjonsutvikling og prestasjonsforbedring gjennom fire kjerneområder: Kartlegging for å definere og forankre tiltak basert på profilanalyser; utvikling av en robust Prestasjonskultur som fremmer selvpresterende team og tilbakemeldingsdynamikk; spisset Ledelsestrening som fokuserer på rollebasert og situasjonsbestemt tilnærming; og Rekrutteringstjenester som sikrer en sømløs integrasjon av nye medarbeidere i tråd med organisasjonens kultur og verdier. Vårt mål er å fasilitere en arbeidsprosess der medarbeidere og ledelse sammen skaper en dynamisk og resultatorientert arbeidsplass.

Presentasjonskultur

Sikre selvpresterende team og tilbakemeldings kultur gjennom innsikt i eget og andres adferdsmønster gjennom et felles D-SCOR språk og treningsprogram. D-SCOR legger vekt på å sikre samarbeidskompetansen mellom ulike nivåer og team i verdikjeden i arbeidsprosessene i like stor grad som å sikre samarbeidskompetansen i det enkelte team.

- Utvikle selvpresterende team

Kartlegging av organisasjonen

Kartlegging av enkeltpersoner, team og hele organisasjoner gjennom profilanalysen. Forankre resultatene fra kartleggingen i organisasjonen og etablere et felles språk, D-SCOR terminologi, sikre etablering av tilbakemeldingskultur. Definere tiltak og legge en plan for gjennomføring.

- Tydeliggjør behov og definere tiltak

Kontakt oss

Ta kontakt om du lurer på noe angående våre tjenester, D-SCOR eller kun ønsker en prat

Rekruttering

Rekruttering og organisasjons utvikling hører sammen. D-SCOR tar hensyn til personlig egnethet i tillegg til utdanning og vektlegger tilpasning til bedriftskulturen, leders profil og det aktuelle teamet.

- Rett person på rett sete i bussen
  • S lederen: Fyrtårnet
  • C lederen: Spesialisten
  • O lederen: Fabrikksjefen
  • R lederen: Lagbyggeren

Ledelse

Trene linjen i situasjonsbestemt og rollebasert ledelse med utgangspunkt i bedriftens mål, den enkeltes rolle og kravet til leveranser. Medarbeider ansvaret står sentralt i D-SCOR, organisasjonen har også ansvar for å spille sine ledere gode.

- Rollebasert og situasjonsbestemt ledelse
bottom of page