top of page

Personvernerklæring

 

Behandlingsansvarlig

CATHRINE JUELL AS er hovedansvarlig for behandling av personopplysninger å våre systemer.

Daglig leder er på vegne av CATHRINE JUELL AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Fornavn og e-postadresse til den som har bestilt analysen. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk på kunde i vårt fakturaprogram (Visma). På fakturaene kommer kun fornavnet og dato for utfylling av analysen.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunden, utarbeide profil og eventuelt skriftlig notat med oppsummering av egenskaper og råd for egenutvikling. Det innebærer anonymisert navn (kun fornavn) og D-SCOR kode på nye kandidater. På kandidater vi har fra før 1.07.2018 oppbevares navn, adresse, mailadresse, fødselsdato, daværende stilling, utdanning, språk og D-SCOR kode og mobilnummer på print.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn og e-postadresse for mottaker benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der kunden har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Kunden kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene kandidaten har avgitt på våre nettsider i forbindelse med utfylling av profilvurdering.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Vi oversender kun til den person og mailadresse kandidaten selv har lagt inn ved utfylling av profilanalyse.

Sletting av personopplysninger

Underlag til profilanalysen, anonymisert og kryptert, oppbevares i inntil 10 år.

Vi henvender oss hvert år ved årsskifte til våre kunder for å få oversikt over hvem som har sluttet i løpet av året. Deretter makulerer vi all informasjon om de som har sluttet.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved anonymisering og kryptering. Vi innhenter eller oppbevarer ikke sensitive personopplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

post@c-juell.no

Cathrine Juell AS
pb 7107 Majorstua
0307 Oslo

bottom of page