top of page

Over 40 års erfaring fra D-SCOR og rådgivning for noen av landets ledende selskaper

Cathrine er utdannet agronom, har jobbet på Landbrukshøgskolen på Ås tilknyttet forskning på bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel. Deretter tok hun utdannelse i psykologi, pedagogikk og sosiologi for så i 10 år arbeide som terapeut og leder i barnevernet i Oslo Kommune. Målgruppen var ungdom med adferdsproblemer i alderen 14-18 år.

Cathrine Juell AS ble stiftet I 1984, drives og eies idag 100% av Cathrine Juell og hennes mann Olle Hellstrand, 40 års virksomhet i 2024.

I 2022 etablerte Cathrine D-SCOR AS sammen med 4 dataingeniører fra NTNU i Trondheim, målsetting å digitalisere og videreutvikling profilverktøyene og D-SCOR modellen.

Cathrine har i alle år hatt fokus på at bevisst forvaltning av human kapitalen er like viktig som forvaltningen av finansiell kapital og kunnskapskapitalen.  

D-SCOR modellen er forretningsstøtte med fokus på å etablere  prestasjons-kultur og selvpresterende team kombinert med samarbeidskompetanse trening og lederutvikling.

D-SCOR er et felles språk som gjør det lett å etablere tilbakemeldingskultur, helt avgjørende for å øke prestasjonene til den enkelte så vel som til hele organisasjonen, noe Cathrine hentet fra idretten i oppbygging av Olympiatoppen i Norge på 90 tallet i samarbeid med Bjørge Stensbøl og Åsne Havnelid. Særlig lagidrett har fokus er på å sikre ulike spillestiler i lagoppstillingen for å nå mål.

D-SCOR modellen begynte å ta form, men manglet en vesentlig del og det var sosial kompetanse. Det fantes mange modeller og personlighetstester som kartla arbeidsstiler, men ingen som la vekt på sosiale ferdigheter, oppførsel og dialogkompetanse. Cathrine la derfor inn 4 dialogstiler i modellen i tillegg til 4 arbeidsstiler, dette som et filter for å redusere misforståelser i samarbeide som ofte fører til omkamper og ineffektivitet i arbeidsprosessene.

D-SCOR er en lagoppstillingsmodell, et pedagogisk virkemiddel for å sikre oppbygging av effektive og selvpresterende team med ulik kompetanse og ulike personligheter, og etablerte et felles språk som støtte for å sikre feed back kultur.

D-SCOR metoden/modellen legger vekt på trening og hyppige tilbakemeldinger, egenutvikling er ikke noe «kvikk fix» som vi gjør gjennom foredrag og intellektuelle øvelser, det er praktisk jobbing i hverdagen i et miljø med takhøyde som sikrer tilbakemeldingskultur, basert på ærlighet, åpenhet, tillit og innsikt i hverandres reaksjonsmønster, vi snakker til og ikke om.

D-SCOR legger vekt på tydelige treningsmål og treningsperioder i våre ledertrenings- og organisasjonsutviklingsprogrammer. For å prestere optimalt er trening like viktig som selve talentet, erfaring fra blandt annet idrett viser at utøvere med middels talent som trener systematisk oppnår bedre resultater enn de som har det beste talentet, men som ikke trener.

Cathrine har lang og bred erfaring gjennom 10 år som terapeut i barnevernet i Oslo Kommune og 40 år som rådgiver. Hun har erfaring fra i de fleste typer organisasjoner og på ulike nivåer i Norge og internasjonal. Alt fra tungindustri, media, produksjonsmiljøer, sykehjem, hår/stylist, ideelle organisasjoner etc.

Cathrine fikk på 90 tallet muligheter til å teste ut D-SCOR modellen i oppstarts miljøer av bl a Olympiatoppen, TV2, Telenor Mobil, P4 og erfarte at D-SCOR fungerte i praksis.

Modellen blir idag brukt i alle bedriftens livsfaser, i oppstart og drift, i snuoperasjoner, fusjoner og  i forbindelse med oppkjøp etc. D-SCOR legger vekt på at alle profiler har samme verdi i et felles skap, dysfunksjonalitet oppstår når det blir for mange like profiler i et team eller i en organisasjon. Flokken definerer lett normalen ut fra de egenskapene som er dominante i gruppen, avviser ofte de som ikke ligner flertallet og det er kanskje de personene gruppen trenger mest for å komme videre.

Våre tjenester er brukt av noen av landets ledende bedrifter

Over 200 selskaper har benyttet D-SCOR og vår rådgivning siden oppstart 

Kontakt oss

Ta kontakt om du lurer på noe angående våre tjenester, D-SCOR eller kun ønsker en prat

bottom of page