top of page

Cathrine Juell

Rådgiver

Utdannet fra Sosialhøgskolen i Oslo og Agronomutdanning. Etter 10 år som familieterapeut og leder i Barnevernet i Oslo og Bergen, startet hun i 1984 Cathrine Juell AS. Hun har utviklet D-SCOR metoden og ledet selskapet siden oppstart. Cathrine har lang erfaring som rådgiver for norske og internasjonale virksomheter. Hun arbeider med evaluering av profiler, profil tilbakemeldinger, veiledning av enkeltindivider og grupper, samt utvikling og oppfølging av prestasjonsteam og hele organisasjoner.

+47 906 92 906

Cathrine Juell
bottom of page