Historikk

Cathrine Juell startet Cathrine Juell AS i 1984. Hun hadde da 10 års erfaring fra Barnevernet, som leder av ungdomshjem, som familieterapeut og veileder for ungdomsgrupper med tilpasningsvansker. I tillegg hadde hun vært ansatt 2 år på Landbrukshøgskolen på institutt for grønnsaksforsøk, bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel.

Cathrine fikk i 1983 opplæring i bruk av PAT analysen og begynte i 1984 å anvende dette verktøyet i forbindelse med rekruttering og organisasjonsutvikling. Hun var allerede da overbevist om at personlig egnethet er like viktig å ta hensyn til som kunnskap når vi rekrutterer, og at det er laget som leverer, ikke enkeltpersoner.

Det var særlig i oppbyggingen av Olympiatoppen i samarbeid med daværende toppidrettssjef Bjørge Stensbøl at hun erfarte nødvendigheten av å fokusere på lagoppstillingen for å sikre måloppnåelse. Hun ønsket en generell lagoppstillingsmodell som ikke var avhengig av idrettsprestasjoner. Dette som et pedagogisk virkemiddel for å tydeliggjøre nødvendigheten av å ha forskjellige personligheter i alle type lag som skal prestere mot felles mål. D-SCOR modellen begynte å ta form, men manglet en dimensjon, sosial kompetanse. Det fantes allerede på denne tiden personlighetstester og modeller som kartla interesseområder og arbeidsstiler, men ingen som la vekt på sosiale ferdigheter eller tydeliggjorde hvordan sikre effektiv dialog. Dermed ble diplomatiske ferdigheter lagt inn som en egen kompetanse, et filter som skal redusere feiltolkninger og misforståelse, hindre unødige omkamper. Mange snakker om kommunikasjon som virkemiddel, dialogkompetansen er avgjørende for en effektiv og konstruktiv dialog. D-SCOR modellen fikk sitt utrykk og innhold.

I tillegg til å lage selve lagoppstillingen og bevisstgjøre medlemmene om hvordan håndtere forskjellene, ble også betydningen av det å trene tydeliggjort gjennom arbeidet med idrettsutøvere. Viljen til å trene er ofte vel så viktig som selve talentet, vi legger derfor stor vekt på tydelige treningsmål og treningsperioder i våre organisasjonsutviklingsprogrammer.

Cathrine fikk i 1990-årene anledning til å prøve ut kunnskapen i ulike organisasjoner som Olympiatoppen, Telenor Mobil, TV2 og Elkem. Erfaringen var at kunnskapen kan anvendes som forretningsmessig støtte.

Modellen er ment som støtte for måloppnåelse, både forretningsmessige og personlige mål gjennom en bevisst forvaltning av menneskekapitalen, det handler om å ta vare på og utvikle mennesker som en investering.

Cathrine har ikke utviklet selve analyseverktøyet, hun har utviklet D-SCOR modellen, selve uttrykket. Personlighetsanalysen er en test som er utviklet for det amerikanske forsvar og som er testet ut på 30.000 personer før den kom til Norge i begynnelsen av 80 tallet. Hun har vært mest opptatt av at kunnskapen, innholdet, fra analysen skal kunne anvendes for å sikre effektive team med god samarbeidskompetanse.

I dag brukes modellen i mange ulike organisasjoner, Cathrine har lært opp interne D-SCOR konsulenter som gjør mye på egen hånd i forbindelse med særlig rekruttering og oppbygging av prestasjonsceller i tillegg til å samarbeide med andre selvstendige rådgivere som bruker D-SCOR i sin veiledning. 

« Tilbake

Denne nettsiden benytter seg av Informasjonskapsler (Cookies)Vi er pliktig til å informere deg om dette, og hvis dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Alternativt må du deaktivere bruk av cookies på dine enheter.

Ok