Hvorfor, hva, hvordan?

Hvorfor benytte D-SCOR metoden, hva er D-SCOR og hvordan anvende metoden i praksis.

HVORFOR
Samarbeidskompetanse er avgjørende for effektivitet og måloppnåelse. Humankapitalen må forvaltes og utvikles på lik linje med kunnskapskapitalen og finansiell kapital for å oppnå resultater. D-SCOR er forretningsmessig støtte, et virkemiddel for å bygge prestasjonskultur og organisere i selvmotiverende prestasjonsceller for å øke effektiviteten, sikre forutsigbare organisasjoner med lav turnover, redusert sykefravær og ikke minst fornøyde medarbeidere. Vår kunnskap og kompetanse anvendes som forretningsmessig støtte. Målet er å sikre effektivitet, målrettethet og lønnsomhet. Samarbeidskompetente organisasjoner redusere kostnader gjennom å forebygge konflikter og at omkamper oppstår. D-SCOR legger vekt på medarbeideransvaret og å avlaste linjeledere gjennom å bygge selvgående prestasjonsceller.

HVA
Et felles språk som virkemiddel for å sikre måloppnåelse gjennom å bygge samt utvikle selvstendige prestasjonsceller kombinert med å sikre at dialogen fungerer gjennom god samarbeidskompetanse. Tilrettelegge gjennom innsikt og kunnskap at mennesker med forskjellig personlighet forstår hverandre, klarer å annerkjenne hverandres ulikheter, samarbeide og sette pris på forskjellene. Det handler om å bli trygg i dialogen, særlig i forhold til sin egen motpolprofil.

D-SCOR handler om at det er laget som leverer ikke enkeltpersoner. Prestasjonscelleorganiseringen står derfor sentralt i metoden.

HVORDAN
Ved å bevisstgjøre, gi kunnskap og innsikt, veilede og tilrettelegge. Sikre en helhetsforståelse mht organisasjonsutvikling hvor rekruttering står sentralt. Få frem potensialet hos den enkelte og for hele organisasjonen gjennom felles samlinger hele organisasjoner og avdelinger, gruppeveiledning, opplæring, ledertrening, konfliktløsning etc.  Ref våre tjenester  

« Tilbake

Denne nettsiden benytter seg av Informasjonskapsler (Cookies)Vi er pliktig til å informere deg om dette, og hvis dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Alternativt må du deaktivere bruk av cookies på dine enheter.

Ok