4 arbeidsstiler

Alle 4 arbeidsstiler har samme verdi i et fellesskap. Arbeidsstilene er lagt som banehalvdeler rundt selve navet i prestasjonscellen. Målet er å sikre at det er spillere på alle banehalvdeler og at laget utnytter forskjellene konstruktivt gjennom en effektiv dialog. Vi trenger alle arbeidsstiler for å skape en effektiv prestasjonscelle. Arbeidsstilene sier noe om personens prioriteringer, hvilke oppgaver som motiverer og i hvilken fase av arbeidsprosessen vedkommende gir mest uten ytre press. Alle kan levere på alle arbeidsstiler, men når vi har roller og oppgaver vi naturlig mestrer øker energi, motivasjon og handlekraft. Det motsatte skjer dersom vi over tid har roller eller oppgaver som ikke engasjerer. Slitasje og utbrenthet handler ikke alltid om antall timer i døgnet vi jobber, men like mye om vi naturlig mestrer oppgavene. Det kreves mye ledelse av medarbeidere som ikke naturlig mestrer oppgavene de har fått ansvaret for å løse. Arbeidsstilene er lagt som banehalvdeler rundt selve navet i prestasjonscellen, også kalt prestasjonshjulet. Tegningen viser 4 forskjelige ansikter som indikerere arbeidsstilene. S og R personer er visualisert som ballonger med litt lite bakkekontakt, de er lekne, løsningsorienterte og muntlige, ikke så realistiske og konkrete som C og O personer som legger mer vekt på praktiske bevis og dokumentasjon.

 

S - STARTER: igangsetter, fokus på løsninger og muligheter
Motiveres av endringer, det å sette i gang nye prosjekter, bli bekreftet på egne forslag og ideer, tenke høyt. S personen tar initiativ og stoler på sine instinkter, ser muligheter, er fremtidsrettet og opptatt av hvor vi skal.
Frustreres av å bli minnet på konsekvenser og behov for kontroll, forankring, struktur og planer, dokumentasjon og konkrete bevis. 

C - KONTROLL: praktisk gjennomfører, fokus på ferdigstillelse 
Motiveres av å ferdigstille prosjekter, tar initiativ i forhold til å avslutte oppgaver og ha praktisk kontroll. Vil bli forstått og lyttet til når de bekymrer seg og har behov for å diskutere potensielle avvik i forkant før beslutningene taes. Stoler på sine instinkter i forhold til hva som kan gå galt. Opptatt av innhold om hvordan vi når målene i praksis. Frustreres av bli oppfattet som negativ og problemfokusert når potensielle avvik påpekes for å sikre kvalitet.

O - ORGANISATOR: Rammestyrt lagspiller
Motiveres av å følge opp og levere når rammeverket er på plass, når bestillingene, retningslinjer og mandat er konkret. Opptatt av laget, at regler følges og at alle har samme rammebetingelser. Frustreres av uforutsigbarhet, når målene, mandatene og rammene er utydelige og ikke konkret forankret i en plan, og når avtaler ikke blir holdt. Systemlojal lagspiller.

R - RELASJONSBYGGER: Relasjonsstyrt lagspiller
Motiveres av å bli involvert, sett og hørt, bli vist personlig tillit og likt som person. Sterk nettverksbygger, åpen og involverende. Frustreres ved ikke bli inkludert og når ting ikke forankres i fellesskapet. Lojal til muntlige avtaler og relasjoner, lagspiller med sterk sosial samvittighet.

 

« Tilbake

Denne nettsiden benytter seg av Informasjonskapsler (Cookies)Vi er pliktig til å informere deg om dette, og hvis dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Alternativt må du deaktivere bruk av cookies på dine enheter.

Ok, jeg godtar